TV VONA

Ladik, Luke, Lukyhell, Lou a Ashman. Nablogujeme se Vám do hlavy

Monthly Archives: Únor 2007

Slimák – film, který vás dostane

Není nad parazity z vesmíru, kteří se vám dostanou do hlavy a začnou vás ovládat. Číst celý příspěvek

Reklamy

Deník Johna Davies, bezpečnostního poradce F.D. Roosevelt – část 3.

červenec 1939 – květen 1940

2.8.1939
Letošní léto je velmi horké, tady ve Washingtonu navíc horlivě vyhodnocujeme výsledky posledních výzkumů.

Robet Oppenheimer a jeho tým dokončil výzkum atomových laboratoří a nyní byl zaúkolován vytvořením a založením fakulty atomového výzkumu.

Továrny christies vynalezli vylepšený lehký tank a začali zkoumat technologie tanků střední třídy, které jsou nyní využívány v německu.

Dwight Eisenhower také představil novou doktrínu pozemního boje.
Bylo rovněž rozhodnuto o vyslání speciálního agenta do německa. Agent byl vyškolen, vybaven a vyslán v polovině července, bohužel neunikl pozornosti gestapa a byl zadržen a uvězněn.

24.8.1939 Washington,
Horké zprávy z Mosky. Ministr zahaničí Voroshilov a jeho německý protějšek podepsali dohodu o neutočení a o vzájemných sférách vlivu. Celý demokratický svět byl tímto dost překvapen. Předpoklad byl ten, že sovětstvý svaz by na kontinentě představoval protiváhu německa a byl jeho hrozbou, díky níž by se hitler neodvážil podnikat žádnou výraznější akci na kontinentu.

Anglie a francie reagovaly na tuto informaci uvedením vojsk do pohotovostních stavů.

30.8.1939 Washington

Německo vyhlásilo válku polsku! Hitler se tedy přeci jenom rozhodl k tomuto kroku. Francie a anglie již neignorovaly události a vyhlásili německu válku. Evropa je tedy ve válečn vřavě.
Naše vláda opět vzhledem k veřejnému míněni zastává názor nevměšovat se do této situace. Avšak bylo rozhodnuto, že od jara 1940 začne masivní zbrojení. Zejména se zaměříme na pěchotu, tankové divize a letectvo. Musíme být připraveni zasáhnout, pokud by se situace v evropě spojencům vymkla z rukou

Polsko, jak o něm informují naši agenti:

Situace na frontě 2.9.1939:

13.9.1939 Washington
Již 14 dní wehrmacht útočí na polsko a polská armáda pohrává na cel frontě. Poznan, Lodz, Krakow, Torun, Suwalki aj povincie již obsadila německá armáda. Gdansk (Danzig) odolával týden obklíčení a nakonec taky padl. Podle posledních zpráv je již německá armáda u bran Varšavy. Polská vláda byla evakuována.

Situace na polsko německéfrontě 19.9.1939:

25.9.1939
Varšava padla.

26.9.1939
Armáda sovětského svazu překročila východní hranice polska a obsadila téměř bez odporu územi od brest-litevska na východ. Vlády francie a velké británie jsou šokovány a zaslali protestní nóty. Stalin krok zdůvodnil ochranou ruské menšiny na polském území před nacisty.

Polákům zbývá již jedinná provincie:

Francie a anglie zatím neprovádějí žádné vojenské akce proti německu, pouze bombardují německé postavení na západní hranici říše.

1.10.1939
Polsko kapitulovalo a německo jej anektovalo. Hitler vyzval spojence k ukončení válečného stavu, spojenci toto odmítli.

6.10.1939. Incident lodi Altmark u norských břehů.
Německý tanker vzoucí britské zajatce z jedné potopené lodi byl vzhledem k poruše donucen přistát u norských břehů. Zde však na ně zautočila britská loď a zajatce osvobodila. Porušila tak výsostné norské vody. Norská vláda proti tomuto podala u britské vlády protest. Britové tedy dle mých informací plánují preventivní obsazení norska, aby přerušili německu důležité cesty švédské rudy (přístav Narvik)

14.10.1939
Rumunský král Carol II. Oficiálně oznámil připojení své země k paktu Osy. Země OSY jsou tedy nyní tři – Německo, Slovensko a Rumunsko. Rumunsko vyniká zejména v ropném průmyslu – vrty v plosti jsou jedny z největších v evropě a jedná se tedy o strategickou výhodu zemí OSY.
Otázkou je, zda se bude OSA rozšiřovat. Fašisté jsou u moci i v maďarsku a v itálii.

Informace z domova – springfieldská zbrojovka vynalezla a zmodernizovala techniku pěších divizí pro model 39. V současné době již máme 18 takových to divizí.

17.10.1939
Výzkum v naší zemi jde neustále kupředu. – naše továrny a vědecké týmy v posledních dnech navrhli např model těžkého tanku, který bude používán v naší amádě a vědecký tým dr. Oppenheimera dokončil práce na založení fakulty atomového výzkumu. Na té se nyní budou školit pracovníci, kteří budou v budoucnu vyvíjet zařízení poháněná atomovou silou.

15.11.1939
SSSR vyhlásil válku Finsku! Spor o území poblíž Leningradu vyustil ve válku. Naši analytici hodnotí šance finské armády za mizivé, ruská armáda, byť nekvalitně vyzbrojena, je početně mnohem silnější.
Na tuto událost reagovalo jako první švédsko, které i přes svou neutralitu zaslalo finsku pomoc ve formě zbraní, léků a zásob.
Hranice SSSR a Finska:

22.11.1939
Dnes nás postihla velká stávka pacujících dělníků.

12.12.1939
Vláda rozhodla o zvýšení zbrojení – průmyslov ý potenciál byl navýšen rozhodnutím vlády o 25 procent. Rovněž bylo rozhodnuto o stavbě dvaceti konvojů, které v případě války budou provádět zásobování našich provincíí a ostrovů v tichomoří

31.12.1939
Letošní vánoce nejsou již tak klidné jako tomu bylo ještě před rokem.
Amerika v těchto dnech zvyuje svůj průmyslovej potenciál, válka evropě je sice prozatím klidná – bojuje se jen ve finsku, kde se stále finská armáda drží na svých pozicích. V asii japonci stále postupují do srdce číny. Myslím že nás čeká těžkej rok.

9.2.1940
Protiválečné demontrace v naší zemi. Lideé si nepřejí, abychom se vměšovali do evropských záležitostí.

11.3.1940
Další fáze války započala. Německo vyhlásilo válku norsku a dánsku. Uvedli jsme do pohotovosti naše loďstvo. Britské námořnistvo se snaží omezit přesun wehrmachtu do norska.
Do naší výzbroje přibily dvě tankové divize, generální štáb rozhodl a masivním vyzbrojení – byl zadán požadavek na vytvoření 30 pěších a šesti motorizovaných divizí.

Rovněž byl zaveden konvojový systém přepravy zásob a bylo postaveno několik desítek nových konvojů.

13.3.1940 Okupace Islandu a grónska
Island a grónsko bylo doteď součástí dánska. Dánsko však ve včerejším dni kapitulovalo a vlády se ujala louková vláda. Britská vláda se ve spolupráci s naší vládou rozhodla Island obsadit, aby se předešlo případné základně německa v atlantiku. Británie předala ihned území naší vládě, která nyní rozhodla o přesunu jedné pěší divize na island.

Island:

Dánsko součástí 3. říše

V nedávných dnech také bylo rozhodnuto o zřízení výsadkových divizí. Potřebné technologie již byly vynalezeny a nyní armáda testuje možnosti uplatnění těchto divizí.

25.4.1940
Sovětská armáda prorazila finskou obranu u Kajaani. Vypadá to, že finská armáda už nemá sil vzdorovat rudé armádě.

2.5.1940
Válka na západní frontě definitivně začala… německo právě vyhlásilo válku belgii, holandsku a lucembursku…. Britská armáda údajně vyslala expediční sbor do francie a francouzká armáda se připravuje na přímý střet s wehrmachtem.

Situace na západní frontě v den útoku:

Dle zpráv našich agentů mají němci 100 pěších a 7 tankových divizí. Dle mého názoru jsou ale tyto čísla silně podhodnocena.

Náš současný výzkum:

8.5.1940
Lucembursko padlo, není divu, tento ministáteček mezi francí, belgií a německem neměl ani vlastní armádu.

Německo postupuje přes belgii a holandsko a blíží se k francouzkým hranicím.

11.5.1940
Němci dobyli Antverpy, Belgický hrál odeplul a hlavní městobelgie bylo přemístěno do Leopoldvillu ve střední africe, kde leží belgické kolonie.

12.5.1940
Němci dobyli amsterodam. Hlavní město Holandska přesunuto do kolonie v Batavii (tichomoří)

17.5.1940
V Británii resignoval Neville Chamberleine a Winston Churchill se ujal funkce předsedy vlády.
Finsko akceptovalo ruské požadavky na územní ústupky u Leningradu, čímž skončila sovětsko finská válka.

Francouzká armáda úspěšně dokázala obsadit Antverpy a eindhoven. Je však v obklíčení německých divizí. Je otázkou, zda dokáže vzdorovat tlaku.

Situace na západní frontě nyní….

Postman stories

Natáčení příběhů pošťáka – doplnění děje k Na Točně: Genetické experimenty Číst celý příspěvek

Deník Johna Davies, bezpečnostního poradce F.D. Roosevelt – část 2.

leden až červen 1939:

3.2.1939, New York, USA

Byl jsem přeřazen do zvláštní sekce bezpečnosti na ministerstvu obrany. Jsem stále poradcem prezidenta, avšak nyní více se zřetelem na vojenské záležitosti.

Počátkem ledna jsem dostal za úkol vypracovat analýzu stavu sovětské amády. Popud k tomuto daly informace o zvýšení rychlosti zbrojení v SSSR. Náš agent v SSSR informoval, že sovětská armáda má přibližně 100 pěších divizí, dvě tankové divize, 5 stíhacích a dvě bombardovací squadrony. Vybavení a taktika armády je hlavně díky proběhlým čistkám mezi armádním velením velmi nízka.

V lednu byly konečně ustaveny do stavu připravenosti první dvě tankové divize armády USA. Je to velký úspěch a věřím, že tyto divize budou dobrým základem budoucí silné armády naší země.

Další výraznou změnou bylo jmenování vrchniho velitele vojsk, generála Douglase McArthura.

Rovněž bylo rozhodnuto o zvýšení průmyslového potenciálu naší země, ve 20ti vybraných okresech byly započaty práce na stavbě továren a zařízení, které nám v budoucnu mohou pomoci nastartovat potřebnou výrobu.

16.3.1939, Washington D.C., USA

Německo obsadilo zbytek ČSR! Měl jsem pravdu, když jsem už na podzim varoval představitele našeho i evropských států, že Hitler se nespokojí jen se sudetama. Británie i Francie se zmohli pouze na protestní nóty a pouze zvýšili své zbrojení. Naše vláda se jako vždy rozhodla do problému nezasahovat.

V důsledku obsazení československa, vyhlásil slovenský vůdce Tiso autonomii slovenské republiky. Maďarsko obsadilo podkarpatskou rus. Situace v evropě bude ještě zajímavá.

26.3.1939, New york, Manhattan
Válka! Itálie vyhlásila válku albánii! Albánie, malý stát ležíci mezi řeckem a jugoslávií nejspíše dlouho neodolá tlaku fašistické itálie. FDR se rozhodl do konfliktu nevměšovat.

30.3.1939. NY,USA
Z Velké británie přišla pozitivní zpráva – úspěšně byly dokončeny dohody o spojenectví mezi polskem, francií a velkou británií. Polsko tak vstoupilo mezi alianci spojenců. Doufejme, že tento krok alespoň odradí Hitlera od případného útoku na polsko.

12.4.1939 Washington, USA
Přísně tajné – prezident dal pokyn ke zkoumání nového typu technologie založené na štěpení jader uranu. Tým profesora Oppenheimera dostal pokyn začít zkoumat příslušné technologie a zařízení. Zatím není známo, zda má tato technologie šanci na úspěch.

V holandsku proběhly volby a vyhrála levice… zase… nějak se nám ta nákaza šíří po světě.

26.4.1939 Washington, USA.
Přesně měsíc po vyhlášení války anektovala právě dnes Itálie Albánii. Albánci bojovali statečně, avšak proti početní a technické převaze italů neměli moc šancí.
V uplynulých dnech byly postaveny dvě nové pěší divize, které byly nyní převeleny do státu New York.

Já se teď připravuji na mou první letošní služební cestu. Tentokráte jsem vyslán jako poradce prezidenta do Polska. Mám za úkol zjistit stav polské armády a její připravenost pro případné napadení ruskem či německem.

Jen pro informaci – současný stav pozemní armády USA
12 pěších divizí
2 jezdecké (kavalerie)
1 velitelská divize
2 tankové divize
1 strážní divize (ta chrání panamský průplav, který je naším teritoriem)

Ve srovnání s jinými státy jsme na tom poměrně bídně.

Zajímavé informace přicházejí i ze španělská, občanská válka zde zuří již třetí rok a republikánská armáda už kontroluje pouze dvě provinice, kdežto Franco má výrazně navrch.

2.6.1939, Washington USA
Valencie padla. Poslední bašta republikánu ve španělsku padla a franko ovládl celé španělsko. Skončil tak tříletý konflikt, který stál španělský lid mnoho obětí.

Naše armáda se rozrostla o další dvě pěší divize.

Má cesta do polska byla odložena na příští týden.

10.6.1939 Warszaw, Polsko
Jsem v polsku. Ve vzduchu je cítit napětí, poláci si uvědomují napjatý stav v evropě.
Byl jsem přijat zástupcem ministerstva obrany polska, který mě vzal na přehlídku vojsk. I když jednání se mnou bylo slušné, připadá mi, jako by mezi polskou a naší stranou panovala nadůvěra.
Každopádně nyní ke stavu armády, jehož zjištění bylo hlavním úkolem mé cesty.

Armáda polska má 47 pěsích a 1 tankovou divizi. Vybavení je již několik let zastaralé, každopádně vícvik vojsk je uspokojivý. Horší je to u letectva – to je v podstatě neexistující – dvě squadrony zastaralých stíhacích letadel sotva ubrání hlavní město. Mám obavu, že v případném budoucím konfliktu bude toto hlavní slabina polské armády.

V průběhu cesty došla zpráva o dalším zvýšení zbrojení v SSSR. Polsko nemá už od konce světové války se sovětským svazem dobré vztahy a polští generálové mají ze svého východního souseda přirozené obavy.

19.6.1939 Washington, bílý dům
Dnes jsem se účastnil zasedání o celosvětové situaci.

Amerika: Na americkém kontinentě (i na tom jižním) je klid, žádné války, varující je ale to, že některé státy /např Brazílie/ otevřeně sympatizují s nacistickým režimem v německu.

Afrika: Zde je od roku 1937 také nyní klid, avšak jsou zaznamenány hromadění italských vojsk na hranicích u Sollumu, kde začíná britská egyptská zóna.

Evropa: Po skončení občanské války ve španěslku a války v albánii je zde rovněž až podezřelý klid, všechny mocnosti však zbrojí a dle mého názoru může jakákoliv malá provokace skončit konfliktem.

Asie: zde japonsko stále bojuje v číně a svírá Národní čínu pod vedením Lin Sena do nemilosrdně do kleští. Rovněž jsou hlášeny ojedinělé incidenty na sovětsko japonské hranici

Deník Johna Davies, bezpečnostního poradce F.D. Roosevelta

rozhodl jsem se psát takovej menší příběh na základě mý aktuální hry v Hearts of Iron 2. Tentokráte jsem začal hrát za USA v roce 1938 1.9.. Luke

Manhattan, New York, USA 1.9. 1938,
Je to už 9. dní co jsem byl jmenován speciálním bezpečnostním poradcem prezidenta F.D. Roosevelta. Dneska jsem měl poprvé pracovní schůzku s prezidentem. Vyptával se mě na mé nedávné dojmy z cesty po světě, kdy jsem jako speciální vyslanec USA navštívil Velkou británii, Francii, Sovětský svaz a Německo. Popsal jsem prezidentovi svůj názor na mezinárodní politickou situaci a na její možný budoucí vývoj. Zejména ho zajímala situace kolem březnového obsazení rakouska německou říší a situace ve španělsku. Dále jsem prezidentovi vyjádřil své obavy ohledně japonské rozpínavosti ve východní asii.Prezident mě pozval na druhý den na zasedání vlády.

Vláda:

2.9.1938, Bílý dům, Washington, USA
Porada vlády – přítomní F.D.Roosevelt, Cordel Hull (min. Zahraničí), J.E.Hoover (ministr bezpečnosti), Malin craig (min obrany a průmyslu), Clauda A Swanson (min námořnistva) , Henry Morgenthau (min. Výzbroje), William Freedman (šéf tajné služby) a pár dalších poradců včetně mě.

Přednesl jsem svůj projev na téma celosvětová politicko-vojenská situace. Vzhledem k postupnému zbrojení všech významných mocností v evropě a v asii se vláda usnesla, že začne s výstavbou armády. Současný stav armády USA je velmi žalostný – na kontinentě máme 4 pěší divize, 1. motorizovanou a několik perutí zastaralých stíhaček a taktických bombardérů. Jedinou světlou stránkou armády je loďstvo, které zahrnuje přibližně 70 flotil různých typů lodí od ponorek až po letadlové lodě. Dalších zhruba 20 flotil je již ve výstavbě.

část naplánované produkce:

Konkrétní plán je tedy postupně založit 10 pěších divizí a 8 dalších tankových divizí. Rovněž byly zadány výzkumné projekty našim nejlepším továrnám, vědcům a generálům, aby započali s výzkumem nových technologií, které by nás lépe připravili na případný konflikt s nepřátelskou armádou.

Aktuální výzkum:

VE vládě převládá názor, že válka vypukne do jednoho, max. dvou let a že se Hitler nespokojí pouze s anšlusem rakouska. Při mé loňské návštěvě německé říše jsem měl možnost vidět moderní tankové divize, stíhací letadla, to vše v dosud nevídaném množství. Myslim, že je našim cílem alespoň dohnat náskok německa v tomto odvětví.

V průběhu porady jsme byli informování, že Čína anektovala Shanxi a Německo uznalo nezávislost Mandžuska, nyní již japonské provincie.

15.9.1938, New York, Manhattan USA
Již více než dva týdny pracuji pro bílý dům a analyzuji zprávy přicházející z celého světa a od tajných služeb.
V průběhu posledních dní se příliš převratných událostí nestalo.

Ministr obrany se pouze rozhodl posílit jížní hranici USA s Mexikem a vyslal k hranicím tři divize z kontinentu.

Každopádně tajné služby hlásí zvýšený tlak v evropě ze strany německa na československo, v pohraničí dochází k nepokojím. Náš tamnější vyslanec situaci bedlivě sleduje a pravidelně informuje.

29.9.1938, Bílý dům, Washington, USA
Na rychlo svolaná porada ministrů vlády, bezpečnosti a prezidenta. Důvodem jsou poslední zprávy z německa, kam v podvečer předchozího dne přijel italský vůdce Mussolini, britský premiér Chamberlain a francouzký premiér Daladier. Dnes v dopoledních hodinách přišla informace, že německo oficiálně požaduje od ČSR odstoupení sudet, británie i francie k tomuto dali požehnání a zavázali se garantovat územní celistvost zbytku ČSR. Situace je nyní poměrně napjatá, zatím není známé stanovisko Prahy.

30.9.1938 Bílý dům, Washington, USA
Dnešní noc byla dlouhá, v noci přišla zpráva z Prahy, ve které byla informace o tom, že ČSR přistoupila na podmínky mnichovské dohody. V Ranních hodinách již vojáci německé říše bez odporu obsadili sudety. Celou situaci jsme analyzovali v generálním štábu a shodli jsme se, že v případě ČSR toto bylo asi nejméně špatné řešení nebo armáda ČSR by proti dobře vycvičenému a vybavenému německému wehrmachtu nejspíše příliš dlouho bojovat nedokázala. Otázkou je, zda se Hitler spokoji se sudety nebo zda bude i nadále požadovat územní ústupky na českém státu. Prozatím se naše vláda rozhodla do situace nezasahovat.

Německo po zabrání sudet:

Na základě mnichovských událostí prý francie a británie začaly s rychlejším zbrojením. Dle mých odhadů je válka za dvěřmi.

30.10.1938 Bílý dům, Washington, USA
Jsem skoro měsíc na nohou, nemám čas ani podrobněji psát tento deník. Poslední měsíc byl ve Washingtonu hektický. Byla prováděna reorganizace námořnictva na západním pobřeží. 30 nejmodernějších bitevních lodí bylo převeleno do atlantiku, aby byla posílena atlantická část námořnictva a jejich vedení bylo svěřeno zkušenému vrchnímu admirálu Ch. Nimitzovi.

Flotila pod velením Ch. Nimitze:

Rovněž probíhá modernizace našich jezdeckých divizí a střeleckých brigád aarmády se neustále rozšiřuje.

Ve světě se toho za měsíc přílš neudálo, v jižní africe ve volbách zvítězili levičáci, japonsko se usadilo travel ve východní asii a v evropě se po mnichovských událostech opět situace uklidnila, pouze se prohloubila nedůvěra mezi státy. Francouzi kvapně vylepšuji maginottovu linii, němci zas opevňují východní břeh rýnu.

25.11.1938 Londýn, Velká británie
již 3. den jsem na služební cestě ve velké británii, kde jednám se zástupci britské vlády a armády o současné a budoucí evropské politcké situaci.
Britská vláda zastává názor, že válečný konflikt bezprostředně nehrozí a že německo již nebude klást další územní požadavky. V tom se naše názory poněkud liší. Měl jsem možnost rovněž shlédnout armádní manévry v jižní anglii a byl jsem zaujat zejména letectvem. Pozemní armáda je prozatím nepříliš rozsáhlá, ale jak mě zástupci britské amrády ujistili, dokáží i při současném stavu udržet pořádek na starém kontinentě. V tomto jsem poněkud skeptický.

Situace ve světě je rovněž stabilizovaná, jedinou výraznější události bylo umrtí tureckého krále. Dobrou zprávou je, že první tři pěší divize nově vznikající americké armády byly vytvořeny jsou porzatím poslány k mexické hranici. Jednu z divizí vede jakýsi Patton :).

31.12.1938, New york, Manhattan, USA
Poslední den roku, konečně jsem si teď více než týden odpočinul s rodinou a mohl aspoň na chvíli hodit za hlavu politiku.

Jen pro úplnost události z posledního měsíce – tenhle měsíc byl v našem státu měsícem vědy – hned tři týmy ohlásili úspěšné dokončení výzkumu – zbrojovka v Christie navrhla lehký a účinný tank pro naší armádu, Norkfolkské loděnice zdokonalili techniku velkých bitevních lodí, které plánujeme v příštím roce začít stavět a Newportské loděnice prozměnu dokončili práce na vylepšeném návrhu letadlových lodí, které by měli nahradit dosluhující modely ze začátku 30. let.

Jinak tenhle rok byl docela napjatej, jsem zvedavej co přinese ten následující.

Happy new year 1939!

prosinec 1938

Hearts of Iron 2

jelikož v osobním životě se mi toho moc převratnýho neděje, je čas povědět Vám něco o mé oblíbené počítačové hře…Jedná se o válečnou strategii Hearts of Iron 2. Hra začíná v roce 1936 a pokrývá období druhé světové války a začátku studené války (hra končí v roce 1953 – ve variantě doomsday).
Na začátku hry si vyberete jeden z cca 120ti států a můžete směle vkročit do simulace tehdejšího světa. Každý stát má dobře vybalancovanou ekonomiku odpovídající reálnému protějšku té doby, ministři taktéž…

např Československo má v roce 1936 tuto vládu:

i ministra námořnistva :)).

O čem hra je? No jednoduše řečeno – cílem hry je získat co nejvíce tzv „victory points“. Ty získáte např obsazením důležitého města (nejvíce bodů je za obsazení velkých měst jako Moskva, Stalingrad, Londýn, Paříž, New York apod…). Ve hře se kromě budování armády, vynalezání technologiíí musíte zabývat diplomacíí, ekonomikou, politikou…. máte možnost uzavírat spojenecké smlouvy, garantovat nezávsilost států, ovlivňovat státy a jejich veřejné mínění ve svůj prospěch… v ekonomice zas musíte čile obchodovat s jinými státy, abyste zajistili pro Váš průmysl a armádu strategické suroviny jako ropu (bez ní by tanky nejezdily), zásoby (supplies) – ty jsou potřeba pro všechny jednotky, uhlí aj…

Hra ale není nijak omezená a můžete ji hrát dle vlastní strategie – nemusíte ani válčit ani vstupovat do žádné velké aliance (ať už kominterna, spojenci nebo OSA) a můžete si vesele užívat své neutrality (pokud vás však nezaskočí větší soused a nevyhlásí Vám válku :)).

Rovněž si můžete běhm hry určovat, jestli se budete držet historie, nebo jestli se jí držet nebudete – např pokud hrajete za německo, máte už v roce 1936 možnost intervenovat ve španělsku nebo se na Franka vykašlat… to samý v roce 1938 v případě anšlusu Rakouska a mnichovské dohody… každé rozhodnutí v těcho událostech mění i další průběh celé hry, takže na své si příjdou i milovníci „alternativní“ historie, kteří si můžou celkem reálně vyzkoušet, „co by se stalo, kdyby….“

Teď k hlavnímu prvku hry – k válčení – každá armáda se skládá z různých druhů vojenských jednotek – a i zde máte možnost stavět pozemní armádu, letectvo a námořnictvo. Veškere jednotky (divize) i brigády má téměř každy stát rozdílné – např pokud budete hrát za německo, můžete po vynalezení příslušné technologie stavět proslulé tanky Tigry a Pantery, proudové Messerschmitty Me262 aj… Britové naopak mají své proslulé Spitfiry či tanky Churchill….

Již od začátku je třeba správně budovat armádu – základem jsou pěší divize (infantry division), později mechanizované či motorizované divize. Na průlom v liních dobře poslouží obrněné tankové divize…. stejně jako technika má na průběh války vliv i použitá taktika či doktrína – ta je vynalézána stejně jako jiné technologie… pokud tedy včas za německo „vynaleznete“ doktrínu blitzkrieg, tak vaše tanky v prvních letech války nikdo nezastaví :).

Letectvo je složeno ze 4 základních druhů – Taktické bombardéry, stíhači, strategické bombardery a např transportní letadla (ty umožňují např výsadky parašutistických divizí či letecké zásobování obklíčených divizí).

Námořnictvo je členěno podobně – od ponorek různých tříd, před křižníky a menší plavidla až po velké válečné lodě.

Každý stát má svojí průmyslovou sílu (v závislosti na rozloze, počtu továren atd…) a tato síla určuje např, kolik divizí můžete např navzájem nechat „stavět“.

Celá hra probíhá v realtimu (s možností zrychlování času či úplného zastavení) a systém bojů je docela promakanej… na výsledek bitvy má vliv spousta faktorů – např počasí, počty a druhy divizí na obou stranách, zkušenosti velitelů jednotlivých divizí, morálka aj…..

To co jsem tu zmínil je jen část toho, co tahle rozsáhlá hra umí, pro každýho zájemce o historii a válečniství tuto hru doporučuju…
Luke

Teď pár obrázků pro informaci….

ááááá…rozmlátím to!!!!

…jsem si chtěl ušetřit práci a dopadlo to přesně naopak… neuštřil jsem si jí – normálka..


dva kompy, jeden monitor, jedna klávesnice, jedna myš a velká chuť to všechno pospojovat.
Přitáh jsem si z práce přepínač na dva Pc a jeden monitor. V práci mě pozlobil. Nedokázal jsem přijít na to, proč na mě pořád píská. Přisuzoval jsem to tomu, že „zaměstnavatel“ k tomu nepřikoupil požadovaný zdroj a ono to jen z PSdvojek neutáhne. Ale pak, nějakým zázrakem, mi to v práci začalo chodit a já nepotřeboval dva monitory, ale jen jeden. Jak to ušetří místo!! Jenže v práci mě ten přepínač zradil zrovna když jsem měl na obou počítačích rozjetý instalace. Začal pištět jak zblázněnej a já mohl začít instalovat znovu. Nejdřív jeden počítač, pak teprv druhej. Už ne najednou, ale postupně. Chtěl jsem s přepínačem třísknout. Pak jsem ho chtěl vnutit kolegovi, abych viděl, co je to za krám. Nechtěl ho. A když jsem měl kolem sebe hodně počítačů, tak jsem ho(přepínač) oprášil a najednou zase fungoval… počítače jsem rozdělil mezi lidi (users) a na přepínač se zase začalo prášit. (Ono se na něj práší, i když pracuje ;))
Dneska jsem si ho vzal domů. SERU!! a FAKT ALE SERU se s ním už hodinu, pípá, pípá a negunguje. Dal jsem do něj pár ran.. A slušnejch!
Zítra ho zase odvezu. Na tohle nemám nervy! To byla zase ztráta času! Ach jo 😦

čus.

Ladik

natáčení… :)

…v sobotu i v neděli…. očima Ladika Číst celý příspěvek

…pátek..

…den plný zátek (od Frisca).. Číst celý příspěvek

Valentajn

…To zas byl den…

Nemysli.. nemysli, nepřemýšlej – nepřemejšlej, neřeš to a nikomu to neřikej. BE ROBOT!!
Kurváááááááááááááááááááá!!!!!!!!!!! Do prdeléééééééééé!!!!!!!
a už mi je líp 🙂

Murphyho Zákony…v praxi.

To byla zase návštěva doktorky.

Tak jsem byl dnes u doktorky na kontrole. To že se tam byl s chřipkou je vedlejší. Tentokráte sem si totiž nevzal knížku…
Proč? Byl jsem tam asi tak před měsícem a měl jsem knížku. V čekárně byli tři lidé, a všichni byli v ordinaci doktorky tak 3 minuty. Když sem tak byl jak mi žačala chřipka, měl sem knížku. V čekárně byli dva lidé. Výborně zas sem nic nepřečetl, ale na druhou stranu sem to měl rychle za sebou.
Tedy dnes ráno, když sem šel na kontrolu, sem knížku neměl. Vejdu tedy do přeplněné čekárny a několik sedících se po mém prosebném pohledu stáhlo a udělalo mi místo na lavici kam sem se usadil. Výborně, vešla důchodkyně a byla uvnitř snad 30 minut. Do čekárny mezitím přišli další nemocní lidé. Několik z nich to vzdalo a odešlo, nicméně to situaci nijak nevylepšilo. A pak jsem si vzpoměl, mám u sebe mp3jku! Pod drobnohledem všech přítomných v čekárně sem si nasadil sluchátka a pustil si hudbu, baterie vydržela 20 minut, byl jsem vděčný alespoň za ně.
Kromě toho, že jsem si v praxi otestoval Murphyho zákony, sem se za hodinu a deset minut dostal na řadu a za tři minuty jsem byl venku. Super.

PS : Spousta lidí když vchází do čekárny nebo odchází tak zdraví. Nevim, to mi přijde trapný. Většinou nikoho z těch lidí neznáte a kdyby mi někdo chtěl vytknout že to není slušné, tak to rovnou může začít zdravit když leze do tramvaje či autobusu.

lukyhell

…zoufalství?…

Slabej tejden…

… je přede mnou… Číst celý příspěvek

And The End

Další koncert v klubu Lim. Joe Číst celý příspěvek

první únorový zářez na pažbě…

…má Ladik…. 🙂 Číst celý příspěvek